Блог за нас, Дара и приятели

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Някой от тези се дублират с предната публикация, но реших да ги напиша още един път – „Повторението е майка на знанието“

 • ds“ – премахва кавичките от израз
 • ds) – премахва скобите от израз
 • di) – изтрива текста м/у скобите
 • da) – изтрива текста заедно със скобите
 • dt] – изтрива текста до първото съвпадение на ]. t – till

Пример за използване на zenconding – маркира се (visual) следния текст, след това се натиска CTRL+Y и се записва ul>li*

 test1
 test2
 test3
След натискане на enter, резултатът е следния:
 <ul>
  <li>test1</li>
  <li>test2</li>
  <li>test3</li>
 </ul>

Използване на Tabular

  abc,def,ghi
  a,b
  a,b,c

:Tabularize /,/r1c1l0

abc , def, ghi
 a , b
 a , b , c

§763 · декември 21, 2011 · Без категория· , , ,