Блог за нас, Дара и приятели

↓ - j | ↑ - k · Feeds

Когато имате цветни редове в повечко отколкото Ви се събират на екрана може да ползвате less с опция -R. По този начин ще си запазите цветовете, когато прелиствате съдържанието.

пример:

  hg cdiff | less -R

§778 · януари 18, 2012 · Apple, FreeBSD· , , , , , ,