Блог за нас, Дара и приятели

↓ - j | ↑ - k · Feeds

To have hg completion under bash just download raw file from here

 http://www.selenic.com/hg/file/11efa41037e2/contrib/bash_completion

and source it to your .bash_profile

  [[ -s "$HOME/.bash_completion_hg" ]] && source "$HOME/.bash_completion_hg"

§790 · май 5, 2012 · Без категория· , , ,


  sudo port install bash-completion

To use bash_completion, add the following lines at the end of your .bash_profile:

  if [ -f /opt/local/etc/bash_completion ]; then
      . /opt/local/etc/bash_completion
  fi

§788 · май 5, 2012 · Apple· , , , ,


Когато имате цветни редове в повечко отколкото Ви се събират на екрана може да ползвате less с опция -R. По този начин ще си запазите цветовете, когато прелиствате съдържанието.

пример:

  hg cdiff | less -R

§778 · януари 18, 2012 · Apple, FreeBSD· , , , , , ,