Блог за нас, Дара и приятели

↓ - j | ↑ - k · Feeds

  sudo port install bash-completion

To use bash_completion, add the following lines at the end of your .bash_profile:

  if [ -f /opt/local/etc/bash_completion ]; then
      . /opt/local/etc/bash_completion
  fi

Ако харесвате това, тези също може да са ви по вкуса...

SMDd главоболия

iPhone hacktools

Коментирай